210413 - Valbyadvokaterne16932

E-mail: ak@ak-law.dk

Mobil: 3141 3200

Rådgiver primært inden for udlændingeret/Immigration Law, strafferet, arbejds- og ansættelsesret samt familie- og arveret.

Se mere under fanen “Forretningsområder”.

CV

2021: Advokat – ValbyAdvokaterne ApS

2017-2021: Anklager/Konsulent – Nordsjællands Politi

2016: Specialkonsulent – Erhvervsstyrelsen

2010-2016: Senior legal adviser – Danske Bank A/S

2007-2009: Advokatfuldmægtig – Eversheds Advokataktieselskab

2004- 2007: Fuldmægtig – Danske Regioner

Medlemsskaber

Danske Advokater

Foreningen af Udlændingeretsadvokater

Advokatsamfundet