jacob_27

ANSVARSFORSIKRING

ValbyAdvokaterne ApS har tegnet ansvarsforsikring og stiller garanti efter de gældende regler fastsat af Advokatsamfundet. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ValbyAdvokaterne ApS uanset, hvor virksomheden udøves. 

Vores forsikring er tegnet hos Söderberg & Partners, HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., DK-2100 København Ø. Police nr. VAS1300051.