jacob_27

VI RÅDGIVER PRIMÆRT INDEN FOR

Køb og salg af fast ejendom v. Advokat Jakob Kragh Karlsen

Køb og salg af fast ejendom er en stor begivenhed i de flestes liv, og det er vigtigt, at der er styr på alle de vigtige detaljer, og der ikke dukker uforudsete overraskelser op.

Vi varetager alle de juridiske anliggender i den forbindelse, herunder generel rådgivning omkring købet/salget, gennemgang af købsaftalen og de øvrige dokumenter i handlen, skøde, refusionsopgørelse samt al kontakt til bank, ejendomsmægler og andre rådgivere.  Hvis handlen ikke bliver gennemført, betales der ikke salær efter princippet “no cure, no pay”.

Vi hjælper mange med køb og salg af fast ejendom i nærområdet og har derfor et særligt kendskab  til de specifikke omstændigheder, der gør sig gældende for området i og omkring Valby.

Ved handel med fast ejendom skal man være opmærksom på de juridiske overvejelser, som følger af reglerne for ægtefæller eller ugifte samlevende samt de arveretlige konsekvenser. Det vil være fornuftigt at drøfte dette med Jakob i forbindelse med handlen. For eksempel anbefaler vi som udgangspunkt ugifte samlevende ved køb, at der udarbejdes en samejeoverenskomst, der kan sikre den bedst mulige løsning i tilfælde af, at parterne går fra hinanden.

Udlændingeret/Immigration Law v. Advokat Anne Kathrine Kragh Karlsen

Vi har mange års erfaring med det udlændingeretlige område og rådgiver om asyl, herunder genoptagelse af asylsager og inddragelse af opholdstilladelser, samt om ansøgninger om familiesammenføring.

Hvis du er frihedsberøvet i Ellebæk eller andre arresthuse med henblik på at blive udsendt af landet, f.eks. hvis du har fået endeligt afslag på asyl, eller du er udvist ved dom, gennemgår vi din sag grundigt med henblik på at vurdere, om myndighederne behandler din sag korrekt og, om der er mulighed for, at du bliver løsladt.  Vi har gennem mange år mødt i retten med personer, der var frihedsberøvet for at blive udsendt af landet, og har et særdeles godt indblik i myndighedernes arbejdsmetoder og de komplekse regler på området.

We are highly experienced in immigration law and advice on asylum, including re-opening of asylum cases and revocation of residence permits, as well as on applications for family reunification. 

If you are detained in Ellebæk or in other detention centers/prisons for the purpose of deportation, e.g. if you have been refused asylum or you have been expelled by judgement, we will review your case thoroughly in order to assess, whether the Danish authorities are processing your case correctly, and whether there is a possibility that you can be released. For many years we have met in court with people who have been deprived of their liberty for the purpose of deportation, and have a highly qualified insight into the working methods of the authorities and the complex rules in this area. 

Strafferet v. Advokat Anne Kathrine Kragh Karlsen

Hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag, eller du på anden måde er blevet kontaktet af politiet, er du velkommen til at kontakte os for en helt uforpligtende snak om din sag.

Vælger du os til at repræsentere dig, vil vi:

  • Grundigt gennemgå din sag, herunder efterforskningen i sagen, med henblik på at lægge en strategi for dit forsvar og/eller iværksætte nye efterforskningstiltag, flere vidner mv.
  • Bistå dig ved afhøringer hos politiet
  • Møde i retten, herunder ved fristforlængelser, hvis du er varetægtsfængslet.

VI YDER BEGGE RÅDGIVNING INDEN FOR 

Arbejds- og ansættelsesret

Vi har begge har mange års erfaring med det ansættelsesretlige område, og bistår både arbejdsgivere og lønmodtagere i deres juridiske anliggender. Det kan være inden ansættelsen, som f.eks. udarbejdelse af kontrakter, ændringer af vilkår under ansættelsen, herunder varslinger mv. eller hvis der er opstået en konflikt, samt rådgivning i forbindelse med opsigelser eller bortvisninger.

Familie- og arveret

Vi rådgiver i forbindelse med seperation, skilsmisse og samlivsophævelser, herunder om forældremyndighed, bistår ved møder i Statsforvaltningen m.v. Derudover yder jeg også rådgivning om de arveretlige regler.

Vi tilbyder udarbejdelse af ægtepagter, testamenter og samejeoverenskomster for ugifte samlevende, bodelingsoverenskomster samt gave- og gældsbreve mellem familiemedlemmer.