jacob_35

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

Køb og salg af fast ejendom er en stor begivenhed i de flestes liv, og det er vigtigt, at der er styr på alle de vigtige detaljer, og der ikke dukker uforudsete overraskelser op. 

Jeg varetager alle de juridiske anliggender i den forbindelse, herunder generel rådgivning omkring købet/salget, gennemgang af købsaftalen og de øvrige dokumenter i handlen, skøde, refusionsopgørelse samt al kontakt til bank, ejendomsmægler og andre rådgivere.  Hvis handlen ikke bliver gennemført, betales der ikke salær efter princippet “no cure, no pay”. 

Jeg hjælper mange med køb og salg af fast ejendom i nærområdet og har derfor et særligt kendskab  til de specifikke omstændigheder, der gør sig gældende for området i og omkring Valby. 

Ved handel med fast ejendom skal man være opmærksom på de juridiske overvejelser, som følger af reglerne for ægtefæller eller ugifte samlevende samt de arveretlige konsekvenser. Det vil være fornuftigt at drøfte dette med mig i forbindelse med handlen. For eksempel anbefaler jeg som udgangspunkt ugifte samlevende ved køb, at der udarbejdes en samejeoverenskomst, der kan sikre den bedst mulige løsning i tilfælde af, at parterne går fra hinanden.

FAMILIE- OG ARVERET

Jeg rådgiver i forbindelse med seperation, skilsmisse og samlivsophævelser, herunder om forældremyndighed, bistår ved møder i Statsforvaltningen m.v. Derudover yder jeg også rådgivning om de arveretlige regler. 

Jeg tilbyder udarbejdelse af ægtepagter, testamenter og samejeoverenskomster for ugifte samlevende, bodelingsoverenskomster samt gave- og gældsbreve mellem familiemedlemmer.

LEJERET

Det lejeretlige området er forbundet med mange komplekse regler. Der eksisterer en række skrøner og misforståelser i forhold til lejeloven og de heraf følgende reguleringer. Hvis du som lejer eller udlejer skal indgå eller udfærdige en lejekontrakt, er det derfor vigtigt at være opmærksom leje- eller erhvervslejeloven og på potentielle lejeretlige tvister, da disse kan være svære at løse, såfremt en lejeretlig problemstilling først er opstået. Jeg rådgiver inden for alle dele af lejeretten, herunder erhvervslejeretten. 

SELSKABSRET

Jeg bistår mange små og mellemstore virksomheder med de problemstillinger, der kan opstå ved stiftelsen af et selskab, under selskabets levetid samt ved ophør af selskabet. Det kan være for eksempel hjælp til  valg af virksomhedsform, etablering af selskabet, udarbejdelse af ejeraftaler og vedtægter samt fortolkning og ændring af disse, samt deltage som dirigent på generalforsamlinger og udarbejde og registrere de nødvendige dokumenter. 

ANSÆTTELSESRET

Jeg har mange års erfaring med det ansættelsesretlige område og bistår både arbejdsgivere og lønmodtagere i deres juridiske anliggender. Det kan være inden ansættelsen, som udarbejdelse af kontrakter, ændringer af vilkår under ansættelsen, herunder varslinger mv. eller hvis der er opstået en konflikt, samt rådgivning i forbindelse med opsigelser eller bortvisninger. 

STRAFFERET

Jeg yder bistand som forsvarer i strafferetlige sager og har stor erfaring med at gå i retten. Derudover har jeg siddet som konstitueret landsdommer i en periode og har et godt indblik i det procesretlige system.