Ansvarsforsikring.

ValbyAdvokaterne ApS v. advokat Jakob Kragh Karlsen, CVR-nr. 32 83 69 09 har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom. 

ValbyAdvokaterne ApS v. advokat Jakob Kragh Karlsen har tegnet forsikring hos Söderberg & Partners, HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, under policenummer VAS1300051. 

Klage.

Advokat Jakob Kragh Karlsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven §126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

ValbyAdvokaterne ApS.

Vi yder højt specialiseret juridisk rådgivning til private klienter inden for køb og salg af fast ejendom, herunder ejerlejligheder, helårshuse, sommerhuse, projektkøb, byggegrunde og entreprisekontrakter.